bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Stanowiska do badania stacji ładowania

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500681 data: 2022-12-16
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk stanowisk dydaktycznych do badania stacji ładowania pojazdów, przeznaczonych do realizacji ćwiczeń praktycznych dla uczniów ZSMiO Nr 5 związanych z wykonaniem montażu instalacji stacji ładowania, doboru zabezpieczeń, konfiguracji stacji ładowania pod względem użytkowym, wykonania pomiarów kontrolnych, obsługi stacji w ramach projektu: "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert ZSMIO.26.1.1.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia ZSMIO.26.1.1.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

„Dostawa trzech stanowisk dydaktycznych do badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.12.2022 r. ZSMIO.26.1.1.2022

Zmiana treści SWZ 23.12.2022 r.

AKTUALIZACJA SWZ_ZSMiO Nr5- Elektromobilność -stacje ładowania

AKTUALIZACJA Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia ZSMiO.26.1.1.2022

Załączniki:

ZSMiO.26.1.1.2022-SWZ-Elektromobilność -stacje ładowania

ZSMiO.26.1.1.2022-Załącznik nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia

ZSMiO.26.1.1.2022-Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz oferty

ZSMiO.26.1.1.2022-Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia

ZSMiO.26.1.1.2022-Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostęniającego zasoby

ZSMiO.26.1.1.2022-Załącznik nr 5 do SWZ, Oświadczenie przynależności kapitałowej

ZSMiO.26.1.1.2022-Załącznik nr 6 do SWZ, Oświadczenie Wykonawców składającyh ofertę wspólną

ZSMiO.26.1.1.2022-Załącznik_nr_7_Wzor_umowyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 09.01.2023
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 16.12.2022
Dokument oglądany razy: 211