bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa pomocy cz. 2

 Ogłoszenie nr 650808-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

Dostawa maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu: „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap II

Wybór najkorzystniejszej oferty ZSMIO 26.1.6.2018

Informacja z otwarcia ofert ZSMIO26.1.6.2018

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści SIWZ dla części 19

Strona 1 odpowiedzi

Strona 2 odpowiedzi

Załącznik 4 do SIWZ dla części 19 

Ogłoszenie o zamówieniu na pomoce

SIWZ pomoce dydaktczne wniosek RPOWP-6-12-2018

Załączniki:

Załacznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofert- nieaktualne

Załacznik nr 2 do SIWZ- Wzor umowy

Załacznik nr 3 do SIWZ- Formularz parametrów technicznych oferowanych urzadzeń

Załacznik nr 4 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 5 do SIWZ- Przynalezność do grupy kapitałowej

Załacznik nr 6 do SIWZ- Zobowiazanie do udostepnienia zasobów

Załacznik nr 7 do SIWZ- Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

Uaktualnienie wersji załącznika nr 1 do SIWZ:
Opis uaktualnienia:
W załączniku nr 1 do SIWZ ujednolicono nazwę części 22 zamówienia zgodnie z zapisami w SIWZ i ogłoszeniu było "Przełączniki sieciowe" a jest "Urządzenia sieciowe".

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 26.10.2019
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 06.12.2018
Dokument oglądany razy: 3 240