bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji z otwarcia ofert

Przetarg cz. 5

 Ogłoszenie nr 506075-N-2019 z dnia 2019-01-24 r.
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5: Dostawa maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu: „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap IV

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ pomoce dydaktyczne etap IV

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty

Załącznik nr 2  do SIWZ- Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz parametry techniczne

Załącznik nr 4 do SIWZ- opis zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ- Przynależność do grupy kapitalowej

Załącznik nr 6 do SIWZ- Zobowiazanie do udostepnienia zasobów

Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniuOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 30.01.2019
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 24.01.2019
Dokument oglądany razy: 608