bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wybór najkorzystniejszej oferty na zestawy komputerów

Dostawa 16 zestawów komputerowych do pracowni sieci komputerowych .
(przedmiot zamówienia)
Znak sprawy: ZSMIO.26.2.1.2016

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży,
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano :

Procop -serwis s.c. Aleja Legionów 141C, 18-400 Łomża - na kwotę 42880 zł netto

Uzasadnienie wyboru oferty: wpłynęły 3 oferty, tylko wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego, pozostałe oferty zostały odrzucone ze względu na niższe parametry od wymaganych w zaproszeniu (załącznik nr 1).Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 08.11.2016
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 13.04.2016
Dokument oglądany razy: 1 803