bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa urządzeń sieciowych do kwalifikacji E.16 .
(przedmiot zamówienia)
Znak sprawy ZSMIO.26.2.5.2015

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży,
ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano :

KELERBRAN Aleksander Pytlarczyk Warszawa , ul Piłowiecka 105/107 - na kwotę 4078,77 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cenaOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 18.10.2015
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 10.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 001