bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa urządzeń sieciowych do kwalifikacji E13

Zaproszenie do złożenia oferty na

dostawę urządzeń sieciowych do kwalifikacji E.13 i E.16 wraz z dostawą

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30000 Euro, zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę urządzeń sieciowych do kwalifikacji E.13 i E.16 wraz z dostawą.
W załączniku nr 1 przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.
Termin wykonania zamówienia 30.04.2015 r.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego. Można składać oferty oddzielnie na część nr 1, część nr 2 i cześć nr 3 lub na całość zamówienia.
Oferty (załącznik nr 2) oraz szczegółowy zakres zamówienia (załącznik nr 1) należy składać: na e-mail: sekretariat@zsmio.pl, listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 17.04.2015r. do godz. 10.00. wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie „Oferta na dostawę urządzeń sieciowych do kwalifikacji E.13 i E.16.” .
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17.04.2015 r. o godz. 10.35
Informacji technicznych w zakresie zamówienia udziela: Andrzej Bałazy - tel. kom. 504 221 652.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcy na wskazany adres e -mail do korespondencji.

Załączniki:
1. Szczegółowy zakres zamówienia
2. Wzór ofertyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.05.2015
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 02.04.2015
Dokument oglądany razy: 3 017