bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacji

Odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”.

Dotyczy: części 1 i 2


Zapytanie:
Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie treści siwz:
Dotyczy zapisu:
Rozdział VI, pkt. 4, a, b, jak poniżej:
a) Dla części nr 1 - Przeprowadzenie kursu barmańskiego:
Wymaga się , aby Wykonawca dołączył do oferty w celu weryfikacji wysokiego poziomu
oferowanych kursów, dyplomy Wykładowcy, który będzie realizował kurs, dokumentujące
osiągnięcia w minimum 3 konkursach barmańskich w kraju lub za granicą, pozycji medalowych.
b) Dla części nr 2 - Przeprowadzenie kursu kelnerskiego:
Wymaga się , aby Wykonawca dołączył do oferty w celu weryfikacji wysokiego poziomu
oferowanych kursów, dyplomy Wykładowcy, który będzie realizował kurs, dokumentujące
osiągnięcia w minimum 3 konkursach kelnerskich w kraju lub za granicą, pozycji medalowych.

Czy taki zapis jest zgodny z art. 7 ust. 1, art.22 ust. 2 i art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy PZP oraz zasadą konkurencyjności?

Odpowiedź:
Po analizie Rozdziału VI SIWZ Zamawiający postanawia usunąć zapis dotyczący pkt. 1.4) a) b) tj.
a) Dla części nr 1 - Przeprowadzenie kursu barmańskiego:
Wymaga się , aby Wykonawca dołączył do oferty w celu weryfikacji wysokiego poziomu
oferowanych kursów, dyplomy Wykładowcy, który będzie realizował kurs, dokumentujące
osiągnięcia w minimum 3 konkursach barmańskich w kraju lub za granicą, pozycji medalowych.
b) Dla części nr 2 - Przeprowadzenie kursu kelnerskiego:
Wymaga się , aby Wykonawca dołączył do oferty w celu weryfikacji wysokiego poziomu
oferowanych kursów, dyplomy Wykładowcy, który będzie realizował kurs, dokumentujące
osiągnięcia w minimum 3 konkursach kelnerskich w kraju lub za granicą, pozycji medalowych.

Wszystkie pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przetargu nieograniczonego


przedmiot zamówienia:
przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów zespołu szkół mechanicznych i ogólnokształcących nr 5 w Łomży w ramach projektu „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”.


Po analizie Rozdziału VI SIWZ Zamawiający postanawia usunąć zapis dotyczący pkt. 1.4) a) b) tj.
a) Dla części nr 1 - Przeprowadzenie kursu barmańskiego:
Wymaga się , aby Wykonawca dołączył do oferty w celu weryfikacji wysokiego poziomu
oferowanych kursów, dyplomy Wykładowcy, który będzie realizował kurs, dokumentujące
osiągnięcia w minimum 3 konkursach barmańskich w kraju lub za granicą, pozycji medalowych.
b) Dla części nr 2 - Przeprowadzenie kursu kelnerskiego:
Wymaga się , aby Wykonawca dołączył do oferty w celu weryfikacji wysokiego poziomu
oferowanych kursów, dyplomy Wykładowcy, który będzie realizował kurs, dokumentujące
osiągnięcia w minimum 3 konkursach kelnerskich w kraju lub za granicą, pozycji medalowych.

Wszystkie pozostałe wymagania pozostają bez zmian.Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 22.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 456