bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprostowanie do specyfikacji do zakupu pracowni

Sprostowanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na

Zakup i dostawa wyposażenia zawodowych pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Jest:

Rozdział IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża.


Powinno być:

Rozdział IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
dla części 1,2,3 do 26.07.2013r.,
dla części 4 do 28.06.2013r.
Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży ul. Przykoszarowa 22 18-400 Łomża.Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 21.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 400