bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odpowiedź na pytanie dotyczące kursów zawodowych

Odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”.

Odpowiedź na pytanie, dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, wystawione przez:

COCTAILSHOW
59-820 Leśna, ul. Osiedle 6
ODPOWIEDŹ ZSMiO NR 5 W ŁOMŻY

Dotyczy: Części 2 zamówienia


Zapytanie:
Zadania Wykonawcy odnośnie części nr 2 - Przeprowadzenie kursu kelnerskiego
3. Miejsce kursu: wskazane przez Wykonawcę (koszty wynajęcia pokrywa Wykonawca)– w przypadku kursu odbywającego się w innej miejscowości niż Łomża Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie koszt zakwaterowania i wyżywienia dla grupy 10 osób wraz z opiekunem.
Czy w/w kurs może odbyć się w siedzibie zamawiającego (sale lekcyjne) oraz jaką kwotę zamawiający żąda za wynajem sali.
Informację te są niezbędne do złożenia konkurencyjnej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Kurs Kelnerski może odbywać się w siedzibie Zamawiającego w jego salach wykładowych i Zamawiający nie żąda zapłaty za wynajem sali lekcyjnej.Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 21.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 250