bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr w Łomży, ul. Przykoszarowa 22 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej.
Oferta powinna zawierać wycenę na:
1. Wykonanie cyklinowania istniejącego parkietu sali gimnastycznej,
kompleksowe przygotowanie powierzchni do lakierowania wraz uzupełnieniem ubytków,
wymiana listew przypodłogowych, malowanie całości podkładem pod lakier,
malowanie linii boisk do koszykówki, siatkówki i badmintona, dwukrotne malowanie podłogi lakierem antypoślizgowym, przeznaczonym do podłóg drewnianych w szkolnych salach gimnastycznych o dużej intensyfikacji użytkowania, posiadające atest lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w halach sportowych i salach gimnastycznych.
2. Materiały użyte do wykonania usługi,
oraz warunki gwarancji (okres gwarancji nie krótszy niż 12 m-cy)
W ramach wykonywania robót wewnętrznych Wykonawca zobowiązany do posprzątania, i doprowadzenia obiektu do stanu jak przed remontem. W celu prawidłowego oszacowania kosztów wykonania robót remontowych wskazana jest wizja lokalna.
Do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia upoważniona jest Elżbieta Kossakowska tel. 86-218-62-39
Termin wykonania zamówienia 28.12.2012 r.
Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Oferta remont 216 m2 parkietu sali gimnastycznej” lub do dnia 18.12.2012 do godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22 , pok. sekretariat lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: e.kossakowska@wp.pl
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.12.2012 r.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Wzór ofertyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 16.05.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 13.12.2012
Dokument oglądany razy: 3 867