bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 11.01.2013 z powodu:
błędnie umieszczona

Przetarg na sprzęt sportowy snowboardowy

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr w Łomży, ul. Przykoszarowa 22 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostarczenie sprzętu sportowego .

Oferta powinna zawierać wycenę na:

DESKI SNOWBOARDOWE (uniwersalne ) – 8 SZTUK
WIĄZANIA DO DESEK– 8 SZTUK
BUTY SNOWBOARDOWE – 8 SZTUK
KASKI DO JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE – 16 SZTUK

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 14.01.2013 do godz. 10.00 na adres : technic66@wp.pl oraz sekretariat@zsmio.pl.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 14.01.2013 r.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najlepszą jakością 50% oraz ceną 50% . Sprzęt sportowy powinien charakteryzować się bardzo dobrą jakością i trwałością. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Artur NadolnyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 11.01.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 09.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 531
Wersja do druku