bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 05.10.2012 z powodu:
zakończony przetarg

Zaproszenie do składania ofert

07.08.2012

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr w Łomży, ul. Przykoszarowa 22 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „ prace adaptacyjne pomieszczenia na pracownie (m.in. malowania)”.
Oferta powinna zawierać wycenę na:
1. Malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną (kol. biały, półmat) dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - 40,84 m2
2. Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną (kol. biały) dwukrotnie ścian i sufitów, z przygotowaniem powierzchni – 111,61 m2
3. Malowanie grzejników żebrowanych i rur farbą olejną białą , półmat- dwukrotnie - 1,06 m
4. Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50mm farbą olejną – 4,6 m
oraz warunki gwarancji.
W ramach wykonywania robót wewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia i wniesienia wszystkich mebli, posprzątania, i doprowadzenia obiektu do stanu jak przed remontem. W celu prawidłowego oszacowania kosztów wykonania robót remontowych wskazana jest wizja lokalna.
Do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia upoważniona jest Elżbieta Kossakowska
tel. 86-218-62-39.
Termin wykonania zamówienia 23.08.2012 r.
Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Oferta na prace adaptacyjne pomieszczenia na pracownie (m.in. malowania)” do dnia 09.08.2012 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Zespole szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22 , pok. sekretariat
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 09.08.2012 r.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Opublikował: Barbara Rainko
Publikacja dnia: 07.08.2012

Dokument oglądany razy: 966
« inne aktualności