bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odpowiedź na pytania dotyczące części nr 6 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Odpowiedź na pytania dotyczące części nr 6 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

PCB Service Sp. z o.o.
ul. Żabi Kruk 14
80-822 Gdańsk

ODPOWIEDŹ ZSMiO NR 5 W ŁOMŻY
Dotyczy: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu -Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013.


Dotyczy: Specyfikacja na Część nr 6 – Narzędzia do diagnostyki samochodowej i podstawowych napraw warsztatowych.
1. Czy zamawiający dopuści w tej części przetargu składanie ofert na poszczególne
urządzenia (narzędzia)?
Uzasadnienie: W części numer 6 jest wiele urządzeń (narzędzi), które nie są spokrewnione ze sobą. Możliwość składanie ofert na poszczególne urządzenia (narzędzia) pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne narzędzia.

2. Co zamawiający rozumie pod pojęciem ‘oprogramowanie do obróbki obrazu’ oraz
‘sterowniki’? Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji obróbki obrazu?
Uzasadnienie: Urządzenie wyposażone w funkcję obróbki obrazu (dodawanie komentarzy pisemnych, funkcja pomiaru, obrót, odbicia lustrzane) jest bardzo drogie. Urządzenie, które zapewnia tylko podgląd (plus funkcję zapisu obrazu) jest zdecydowanie tańsze w zakupie.
Odpowiedź: Ze względu na zastosowanie zamawianych urządzeń na zajęciach lekcyjnych oprogramowanie powinno umożliwić uczniom obserwowanie obrazu na monitorze komputera i zapisywanie tego obrazu na dysku.

3. Czy zamawiający może udzielić informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na
endoskop?
Uzasadnienie: Mając szeroki wybór urządzeń do kontroli wizualnej taka informacja pozwoli na wybór optymalnego dla Państwa rozwiązania.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ujawnienia kwoty planowanej na zakup endoskopu. Wartość ta zostanie podana przed otwarciem kopert.

4. Jaką długość przewodu sondy zamawiający zamierza posiadać?
Odpowiedź: Minimalna długość przewodu sondy 60 cm.Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 05.10.2012
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 20.06.2012
Dokument oglądany razy: 3 826