bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienie publiczne na pomoce dydaktyczne

Łomża: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu -Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży- współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013. Numer ogłoszenia: 326122 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SWIZ wyposażenie kelnera-uzupełnienie-1

Załącznik nr 1 do SIWZ-określenie przedmiotu

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ -wzór umówOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 05.10.2012
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 31.08.2012
Dokument oglądany razy: 4 234